Tuesday, February 9, 2016

मैं अन्धले की टेक तेरा नाम खुन्दकारा mai a(n)dhhulae kee ttaek thaeraa naam
मैं अन्धले की टेक तेरा नाम खुन्दकारा
मैं ग़रीब मैं मसकीन तेरा नाम है आधारा 
करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी
हाज़रा हजूर दर पेश तू मनी 
दरियाव तू दिहंद तू बिसिआर तू धनी
देहि लेहि एक तू दिगर को नहीं  
तू दाना तू बीना मैं बिचार क्या करी
नामे चे स्वामी बक्शंद तूं हरी 
Main andhle kee tek Sabad notations

Main andhle kee tek Sabad notationsAng(Page) 727.

naamadhaev jee ||
Naam Dayv Jee:

mai a(n)dhhulae kee ttaek thaeraa naam khu(n)dhakaaraa ||
I am blind; Your Name, O Creator Lord, is my only anchor and support.

mai gareeb mai masakeen thaeraa naam hai adhhaaraa ||1|| rehaao ||
I am poor, and I am meek. Your Name is my only support. ||1||Pause||

kareemaa(n) reheemaa(n) alaah thoo gana(n)aee ||
O beautiful Lord, benevolent and merciful Lord, You are so wealthy and generous.

haajaraa hajoor dhar paes thoo(n) mana(n)aee ||1||
You are ever-present in every presence, within and before me. ||1||

dhareeaao thoo dhiha(n)dh thoo biseeaar thoo dhhanee ||
You are the river of life, You are the Giver of all; You are so very wealthy.

dhaehi laehi eaek thoo(n) dhigar ko nehee ||2||
You alone give, and You alone take away; there is no other at all. ||2||

thoo(n) dhaanaa(n) thoo(n) beenaa(n) mai beechaar kiaa karee ||
You are wise, You are the supreme seer; how could I make You an object of thought?

naamae chae suaamee bakhasa(n)dh thoo(n) haree ||3||1||2||
O Lord and Master of Naam Dayv, You are the merciful Lord of forgiveness. ||3||1||2||


No comments:

Post a Comment